כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


קימקא מארח


אינג' ד"ר אברהם בן עזרא

 

לא ישולם למומחה שכר עבור השלמת חוות דעתו

 

 

שאלה:

 

הגשתי תביעה בגין ליקויי בנייה על סמך חוות דעת מקצועית של מומחה, ובין הליקויים נכללה גם אי התאמה בנושא שטח הדירה.

בבוא הזמן, מונה מטעם בית המשפט מומחה, שהוא מהנדס בניין במקצועו. בחוות דעתו הוא נמנע מלהתייחס לליקוי של שטח הדירה, בטענה שאינו שמאי מקרקעין.

האמנם יש לקבל את עמדתו?

 

תשובה:

 

יש לדעת כי לפי חוק שמאי המקרקעין תשכ"ב – 1962, בית המשפט לא יקבל שומת מקרקעין אלא משמאי מקרקעין או מעובד ציבור שערך שומה במילוי תפקידו, אולם אם אותו מומחה שהתמנה ע"י בית המשפט, אשר כלל גם דו"ח שומה בחוות דעתו, לא עושה שומות דרך קבע, אזי עדותו בנושא השמאות קבילה.

 

לפיכך התחמקות המהנדס מהתייחסות לליקוי זה היא אינה מחויבת המציאות.

 

כך הם פני הדברים במיוחד לאור העובדה שאותו מומחה ידע מראש כי שטח הדירה הוא ממרכיבי התביעה, ובכל זאת קיבל את המינוי ללא התניה כלשהי.

 

בנוסף, על המומחה לבדוק במסגרת חוות דעתו בכל מקרה מהו שטחה של הדירה לאור השטח המובטח – וזאת בהחלט לאור כישוריו המקצועיים, מה גם שבדיקה כזו היא חלק אינטגרלי מחוות דעתו ולפיכך אינה כרוכה בעלות נוספת.

 

בת"א 26089/99, זינו יוסף ועדנה נגד גב-ים בע"מ ואחרים, מונה המהנדס רוזנפריד אהוביה כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת ליקויי בניה, אך נמנע מלבדוק את שטחה של הדירה וזאת למרות שנטען כי השטח קטן מהמובטח. טענת המומחה הייתה כי מכיוון שאינו שמאי, הוא מנוע מלבדוק פריט זה.

 

בית המשפט סבר אחרת, והורה לו לחזור ולבדוק מהו שטחה של הדירה. המומחה ציית לבית ה

 

משפט אך דרש תשלום נוסף בסך 2,948 ₪ עבור 4 שעות מדידה.

בהחלטתו של השופט מ' רניאל בתיק זה מיום 13/6/04 נקבע:

"אין המומחה זכאי לשכר כאשר היה עליו לבצע עבודה זו, זה כבר, במסגרת עבודתו".

דומה שהדברים ברורים ומהווים מסר למומחים אחרים המתמנים על ידי בית המשפט.

 

במחשבה שניה, תרומת השופט מנחם רניאל בהחלטה קצרה זו היא מעבר לנושא הספציפי.

 

החלטה חשובה זו, משמיטה את הבסיס מתחת לדרישות של המומחים לקבל שכר בגין תשובות לשאלות הבהרה על חוות הדעת שלהם.

אם לא מגיע שכר על עבודה שמלכתחילה הייתה דרושה, הרי ברור כי לא מגיע  למומחה שום שכר שהוא בגין הבהרות שהיו אמורות להיכלל מלכתחילה בחוות דעתו.

 

חוות דעת מקצועית צריכה להיות ברורה, והבהרתה לא אמורה להיות כרוכה בתשלום נוסף.

=========================================

לתגובות:     bezra@inter.net.il         

אתרים:       http://bnebeytcha.co.il                          

             http://kurtov.israel.net                       

 

כתבו לנו

לפורום

 

 

חזור למעלה

כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


קימקא מארח