כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


קימקא מארח


 

דוד הכהן

על פרשת השופטת הילה כהן:

חשין וריבליןהבייתה!

ממתי מאשימים את החזיר שהוא טמא ולא את הטבחים אשר בישלו אותו והגישו אותו לכוהנים בבית המקדש?

ממתי מאשימים את החזיר שהוא טמא, ולא את הטבחים שבישלו אותו והגישו אותו לכוהנים בבית המקדש? האשמים האמיתיים זה לא השופטת הזוטרה שנכשלה בקיום חובותיה לרישום פרוטוקול מהימן, אלא שני השופטים הבכירים אשר לא ראו במעשה הזיוף וההונאה הזה שום פסול המחייב את הדחתה של השופטת הזו. יש להדיח את השופטים חשין וריבלין מיידית, כי הם היו שותפים למעשה הזיוף של השופטת הילה כהן, על ידי כך שחיפו עליה! החומרה היתירה בעניינם נובעת ממעמדם הרם. זה הוא אבסורד גדול ופחדנות לדרוש את הדחתה של אזובת הקיר, ולא לדרוש באותה הנשימה – וביתר שאת – את הדחתם בבוז של שני השופטים אשר הכשירו את המשך כהונתה.

לא צריך להיות גאון גדול בלוגיקה כדי להבין שאם כל האקדמיה ונציגות השופטים ולשכת עורכי הדין והכתבים המשפטיים קובעים שהשופטת הילה כהן חייבת ללכת הבייתה, הם בעצם כך קובעים כולם כי שני השופטים שהיו בעלי מוסר כל כך מעוות והיו מודעים למעשיה ולא שלחו אותה הבייתה, גם כן חייבים ללכת איתה !!!!

איך אפשר לבוא בטענה לחזיר שהוא טמא ולא לבוא בטענה לטבח שבישל את החזיר הזה והכניס אותו בדלת הקידמית לבית המקדש???

חשין וריבלין הבייתה!
ויפה שעה אחת קודם!
רק שעתיים אחר כך מן הראוי להיטפל אל אזובת הקיר, הגב' הילה כהן

למאמר המקורי, אליו מצורפים ציטוטים מבכירי עולם המשפט והאקדמיה, כאן.

כתבו לנו

לפורום

 

 

חזור למעלה

כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


קימקא מארח