תלונה אל נציבת

תלונות הציבור

על שופטים

 

"תמצית הפרקים הקודמים"

 

אני מאשים...!

(את לשכת עורכי-הדין

ואת ביהמ"ש העליון)

תמצית האישום

ואלה פרטי הפרשה

האמנם עניינים "טכניים"?

הערות כלליות

על הדרך הפתלתלה של ביהמ"ש

העליון אל המטרה אותה

סימן מראש

מה בכל זאת יש בפסק דינו של

בית המשפט העליון?

על העונש: האמנם רק "טעות"?

מי כאן "לא רציני"?

על העתירה לדיון נוסף

על הפליפ-פלופ: שחיתות או לא

שחיתות?

מי כאן רב החובל? על הכשל

המנהיגותי והניהולי של

אהרן ברק

סיכום

 

"תמצית הפרקים הקודמים":

 

האם עו"ד שמחה ניר

"חסר כבוד לבית

המשפט"? על משפט

משמעתי בגין מכתב

לראש ההוצל"פ, על

הודעת-הערעור לבית

המשפט העליון, ועל

פסק-הדין.

 

האם עו"ד שמחה ניר

"חבר בארגון טרור"?

 

האם עו"ד ד"ר משה

וינברג, יו"ר ביה"ד

המשמעתי במחוז ת"א של

לשכת עורכי-הדין הוא

צדיק או מושחת?

 

טיוטה ראשונית, גירסה

משופרת, של העתירה

לדיון נוסף.

 

טיוטה אחרונה של

העתירה לדיון נוסף.

 

העתירה לדיון נוסף, כפי

שהוגשה.

 

ההחלטה לדחות את

העתירה לדיון נוסף.

 

פנייה אל אישים בעלי

מעמד ציבורי: מי מוכן

למלא את תפקידו של

אמיל זולא, ולהתריס:

"אני מאשים"?