שבתאי עזריאל, מהנדס תעשייה וניהול

- ניהול מאבקים ציבוריים - לובי פוליטי - קשרי ממשל - דוברות וקשרי עיתונות - בדיקות כלכליות

קרן היסוד 11/16, גבעת שמואל 54051, טל. 03-5328272  azriel@inter.net.il

 

28 יולי, 2004

לכבוד

חברי הכנסת

ירושלים

 

שלום רב,

 

דבריו החמורים של ראש לשכת עורכי הדין

 

לאחרונה, יצא ראש לשכת עורכי הדין בהתקפה חריפה כנגד חוגים עבריינים, חוגים פוליטיים ואחרים כדלקמן:

"שופטי ישראל הם הדבק המלכד את החברה הישראלית השסועה. הם ממלאים תפקיד קשה ביותר בתנאים קשים ביותר ותחת התקפות חסרות יסוד, הבאות בעיקר מחוגים פוליטיים שונים, מחוגים עבריינים ומאחרים, שדעתם אינה נוחה מפעולות שונות של השופטים".

אבקש להגיב לדבריו כדלקמן:

מערכת המשפט היא היחידה בישראל הפועלת ללא שקיפות וללא בקרה ציבורית; בחירתה של גב' עדנה ארבל הוכיחה שהוועדה לבחירת שופטים בוחרת שופטים ב"דילים", ללא בדיקת התלונות עליהם וכדי לקיים הבטחות שניתנו למועמדים; אין מוסד שיחקור תלונות כנגד פרקליטים; אפילו בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין מנהל את דיוניו בחשאיות ותחת מעטה חיסיון כבד; כשכבר נבחרה נציבת תלונות ציבור על שופטים, בחרו במי שפסולה לכהן מחמת גיל באופן המעיד על הדרך שבה פועלת המערכת לסדר משרות לפורשיה.

מטבע הדברים, אזרחים נאורים, משכילים ושומרי חוק משמיעים ביקורת נוקבת כנגד המתרחש מעבר למסך הברזל של מערכת המשפט, אך ראש לשכת עורכי הדין, העדיף להציג זאת כאילו מדובר ב"התקפות חסרות יסוד" וכאילו מבקרים אלה הם עבריינים, פוליטיקאים, או "אחרים".

ובכן, לדעתי אני כלול במסגרת ה"אחרים" הואיל ואיני עבריין או פוליטיקאי, אלא מייצג את קורבנות המערכת המשפטית. בשנת 1996 הקמתי את עמותת נפגעי מס רכוש (נמ"ר). מס רכוש הוטל על מי שבבעלותו קרקע פנוייה גם אם ניצולה הוגבל וזאת בניגוד לחוק וללשונו המפורשת. מי שהכשיר את המס, שיבש את העברית שבחוק, פירש אותו לטובת המדינה וכנגד הציבור ואף טפל את האשמה על המחוקק שזו היתה כוונתו, היה בית המשפט העליון בסידרת פסקי דין ולא כמקרה בודד. מי שיצא במקרה זה להושיע את הנפגעים היו חברי הכנסת. אנוכי לפחות, בוודאי סומך על המחוקק בעניינים ציבוריים ולאומיים יותר מאשר על בתי המשפט.

בית המשפט העליון אף נתן הכשר למדינה להוציא שומות מס פיקטיוויות (ראה בג"ץ 6537/97) וכך בשנים 99'-97' גבתה המדינה כמיליארד שקלים בייתר, כשמחירי הקרקעות צנחו והשומות לא קטנו. במהלך פעילות נמ"ר התברר שהמדינה העמידה לרשות נישומי מס רכוש מערכת שיפוט שפעלה על טהרת השוחד הגלוי, אך איש במערכת המשפט או בלשכת עורכי הדין לא פעל כנגד המתרחש.

ואשר לתיאורם של עורכי הדין כ"מייצגים"… לי, כאיש ציבור אין תחושה כזו כלל וכלל ולהיפך. במהלך המאבק לביטול מס הרכוש, פעלו גורמים בתוך ומחוץ ללשכה למנוע את ביטולו ולכאורה נראה שהיה זה מתוך דאגה לפרנסתם ולא מתוך דאגה לאינטרס הציבורי ולשולחיהם.

אשר על כן, אבקש מכב' חברי הכנסת לדרוש הבהרות מראש לשכת עורכי הדין ולפעול לקיים דיון נוקב בתפקידה, תיפקודה ועתידה של לשכת עורכי הדין.

עוד ברצוני לציין, שגם לעבריינים מותר לבקר את מערכת המשפט ולהלן דוגמא. עו"ד יהודה שפר, הינו פרקליט לשעבר במחלקת בג"צים בדרגת סגן בכיר לפרקליט המדינה המכהן כיום כיו"ר הרשות למלחמה בהלבנת הון בישראל. כנגד אדם זה הוגשה תלונה בגין שיבוש הליכי משפט בבג"ץ ומדובר בעבירה מסוג פשע שיש עימה קלון.

לשכת עורכי הדין דנה בתלונה פעמיים (!) והחליטה שהתלונה מוצדקת. נפתח כנגדו תיק משמעתי (בד"מ 23/02), אלא שההליך הופסק על ידי מר אליקים רובינשטיין, ביום האחרון לכהונתו כיועץ משפטי לממשלה, וזאת בתוקף סמכותו על פי סעיף 79ב בחוק לשכת עורכי הדין. הסמכות ניתנה ליועץ המשפטי לממשלה מנימוקים של "טובת הכלל", אלא שרובינשטיין נימק את החלטתו ב"טובת הפרקליט".

לשכת עורכי הדין פנתה בערר על ההחלטה ומי שדנה בערר ודחתה אותו היתה הממונה הישירה של שפר, הגב' עדנה ארבל, בעת ששימשה כמ"מ היועמ"ש. עו"ד שפר ממשיך ומכהן בתפקיד אמון של יו"ר הרשות למלחמה בהלבנת הון, כאילו ולא עבר כל עבירה. מאחר והוא לא נשפט (משיקולים זרים לחוק), תיקו נקי והוא אף כשיר לכאורה לכהן כשופט, ואם רובינשטיין וארבל ישבו בוועדה לבחירת שופטים, נראה שסיכוייו יהיו גבוהים.

לדעתי, עבריינים שנשפטו בגין עבירת שיבוש הליכי משפט והוטל עליהם קלון, ובעקבות זאת אף ישבו בכלא ומקום עבודתם נפגע, רשאים בהחלט לדרוש (ככל העבריינים האחרים) ששופטיהם לא יהיו בעלי מוסר כפול ויקיימו לגבי עצמם ולגבי חבריהם את מה שהם דורשים מהם.

ולסיום: מר דן ארבל, לשעבר מנהל בתי המשפט, אמר עם פרישתו "ההחלטה שלא לקיים מבחני אישיות למועמדים למשרות שופטים הולידה כמה כישלונות במינוי שופטים בשנים האחרונות" (יובל יועז, הארץ, 14.7.04). הואיל ודברים אלה אינם שונים מטענות שנשמעו שנים רבות על ידי מבקרי מערכת המשפט, תמהני באיזו קטגוריה (עבריינים, פוליטיקאים ואחרים) יסווג ראש לשכת עורכי הדין את מר ארבל על שהעז להשמיע את דברי הביקורת הללו.

 

בכבוד רב,

שבתאי עזריאל