כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


עורכי דין


 

שמחה ניר, עו"ד

משעול גיל -', כפר סבא 44281

טל'  09-7424838, נייד 051-520000

פקס 09-7424873

 

                                                                                                  כפר סבא, 5.3.04

לכבוד

מר מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה

הגב' עדנה ארבל, פרקליטת המדינה

הוועד המרכזי, לשכת עורכי-הדין

הוועד המחוזי, לשכת עורכי-הדין, ירושלים

 

ירושלים

 

נכבדי,

 

הנדון: עו"ד אליקים רובינשטיין - עניינים שבסגנון - תלונה

 

אני פונה אליכם בתוקף מעמדכם כ"קובל" לפי חוק לשכת עורכי-הדין, ואל כל אחד מכם בתוקף סמכותו המקבילה, כי כל ה"הסדרים" בין הקובלים השונים אין להם כל בסיס בחוק, ושום קובל אינו יכול להפנות מתלונן אל קובל אחר (מה גם שאני כבר פונה אל כולכם "יחד ולחוד").

 

מצורף העתק מכתבי אל מר רובינשטיין (בטעות סברתי אז שהוא ד"ר), מיום 23.2.99, אשר מר רובינשטיין אף לא טרח לענות עליו, והוא מדבר בעד עצמו.

 

מר רובינשטיין שימש אז כ"רב הקובל" לפי חוק הלשכה, ובתור שכזה היה עליו להקפיד שבעתיים על לשונו, לבל תגלוש לרמה של "לשון ביבים". במיוחד אמורים הדברים במערכת בה חבר-מן-השורה לעולם לא יינקה על ביטויים כאלה אשר יצאו מפיו של מר רובינשטיין.

 

אני פונה אליכם לה עמיד את מר רובינשטיין לדין משמעתי על התבטאויותיו הבלתי מאופקות ובלתי מרוסנות, ועל סגנונו הבוטה והמשתלח.

 

בכבוד רב,

 

 

שמחה ניר, עו"ד

 

 

מצורף: העתק מכתבי מיום 23.2.99

 


 

 

 

שמחה ניר, עו"ד

משעול גיל -', כפר סבא 44281

טל'  09-7424838, נייד 051-520000

פקס 09-7424873

 

                                                    כפר סבא, 23.2.99

 

 

לכבוד

הד"ר אליקים רובינשטיין

היועץ המשפטי לממשלה

ירושלים

 

 

נכבדי,

 

הנדון: עניינים שבסגנון - דבריך על פרשת אוחנה

 

קראתי בעיון רב את דבריך בעניין פרשת אוחנה, כפי שפורסמו בהארץ מיום 8 לח"ז. אין צורך להכביר במלים על כך שאני מסכים לחלוטין עם דבריך, מבחינת תוכנם, ואפילו אם לא הייתי מסכים עימם, עדיין הייתי מכבד את זכותך - ואפילו חובתך - לומר אותם, הן בתוקף תפקידך, והן כאזרח מן השורה.

 

אבל הסגנון, אדוני, הסגנון!

 

הרי כבר נאמר: מותר לבקר, ואפילו בחריפות, אבל לא בסגנון בוטה ומשתלח, והנה, אתה מת בטא בלשון בוטה ביותר: "מעשה נבלה", "זיוף מאסיווי", "מסמכים המטילים שיקוצים", "פגיעה מרושעת", "הוטל רפש ושיקוץ", "עומדים ככלי ריק", "תוצר של הבל פה ועט חסר שחר", "עלילה שפלה", "התלהמות ציבורית", "קלות פה וקלות עט" ...

 

אומרים דברי חכמים בנחת נשמעים, והנה, אדוני מתבטא בסגנון אשר מעולם לא היה מקובל בקהילה המשפטית, ואני שואל כיצד הדבר ייתכן, דווקא כאשר הדובר הוא ראש וראשון לקובעי הנורמות הציבוריות.

 

אני מצפה מאדוני שימצא דרך לחזור בו מהסגנון הבוטה והמשתלח הזה.

 

בכבוד רב,

 

 

שמחה ניר, עו"ד

 

 


 

פורום קימקא    כתבו אלינו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזור למעלה

כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


עורכי דין