כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


המרכז הארצי לתלונות הציבור על שופטים, רשמים ועובדי-ציבור


המרכז הארצי לתלונות הציבור

על

שופטים, רשמים

ועובדי-ציבור

 

הכנסת חוקקה את חוק נציב תלונות הציבור על שופטים.

 

הרעיון שעמד ביסודו של החוק הזה נתקל מלכתחילה בהתנגדות עזה של מערכת המשפט, ולא קשה להבין מדוע.

 

גם אחרי שהחוק נחקק יישומו התחיל ברגל שמאל, כי במועד שנקבע בחוק לא נבחר כל נציב, וגם כאשר כבר נבחרה הנציבה, תחילת כהונתה נדחתה למועד עתידי.

 

בחירתה של שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס לתפקיד הנציבה נתקבלה בתגובות ספקניות וצוננות מצד הציבור, כי זה היה המשך טבעי לרעיון שהשופטים שופטים את עצמם.

 

כדי להכין אלטרנטיבה לנציבות ה"רשמית", וכדי לדרבן את הנציבות לעשות מלאכה על הצד היותר טוב, מוקם בזה המרכז הארצי לתלונות הציבור על שופטים ורשמים.

 

כיוון שהתלונות על שופטים ורשמים תואמות לרוב גם תלונות נגד עובדי-ציבור אחרים (הרי בית המשפט "יושב בתוך עמו") הורחבה פעילות המרכז, והוא כיום המרכז הארצי לתלונות הציבור על שופטים, רשמים ועובדי-ציבור.

 

המרכז הארצי לתלונות הציבור על שופטים, רשמים ועובדי-ציבור אינו גוף ממלכתי, ואינו מתיימר להיות כזה.

 

המרכז יטפל בתלונות בשני מישורים:

 

האחד - בדרך של ייצוג בפני הגופים הרשמיים (נציב(ת) תלונות הציבור על שופטים או נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה), או ייעוץ מתן ייעוץ לצורך פנייה אליהם.

 

השני – בדרך של בירור עצמאי של התלונה, במקרים בהם נציב התלונות לא ירצה, או לא יוכל, לטפל – בין משיקולי מדיניות, בין משיקולים אחרים, או במקרים בהם הבירור העצמאי של התלונה ייראה מתאים יותר.

 

המרכז יקבל תלונות מן הציבור, ולפי הצורך גם יבצע תחקירים משלו, וגם יפנה אל השופטים, הרשמים ועובדי-הציבור שכנגדם התלונות, כדי לקבל את תגובתם.

 

המרכז לא יטפל בתלונות "ערעוריות", ולא יבדוק תלונות על טעויות משפטיות של שופטים ורשמים, אלא אם יש בתלונות טענה של חוסר תום-לב, חוסר יושר אינטלקטואלי, או כל התנהגות פסולה אחרת של שופטים או רשמים.

 

המרכז יפרסם ברבים את ממצאיו ומסקנותיו.

 

השירות, בשלב זה, הוא ללא תשלום.

 

לפניות אל המרכז לחץ כאן.

 

על הפניות להיות מנוסחות בקצרה, ובשלב הראשון לא יצורף אליהן כל מסמך.

 

לאחר בדיקה ראשונית יחליט צוות המרכז על אופן הטיפול, וידרוש מהמתלונן את המסמכים הנחוצים להמשך הטיפול.

 

במסגרת המרכז קיימת מחלקה מיוחדת עבור מתלוננים המופנים למרכז ע"י עורכי-דין אשר אינם מוכנים "לקלקל את היחסים" עם השופטים או הרשמים אשר בפניהם הם מופיעים.

 

המעוניינים לשמש סוקרים/משקיפים מטעם המרכז – כתבו לנו

 

כתבו לנו

לפורום

 

חזור למעלה

כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


המרכז הארצי לתלונות הציבור על שופטים, רשמים ועובדי-ציבור