כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


רמת השופט / על שחיתות במערכת המשפט


 

לתוכן העניינים - תת-המדור על שחיתות במערכת המשפט

לתוכן העניינים - המדור רמת השופט

לפורום קימקא

 

רמת השופט

על שחיתות במערכת המשפט

 

מבוא

 

הביקורת שלי על מערכת המשפט לא נולדה היום, ומעולם לא הסתרתיה.

 

למעלה משלושים שנה יש לי ביקורת על מערכת המשפט: על אטימות, חוסר יושר אינטלקטואלי, הסתאבות, ומה לא.

 

אבל דבר אחד נזהרתי עד כה מלומר על המערכת הזאת: שיש בה שחיתות.

 

וכל כך למה? משום ששחיתות מצלצלת, לפעמים, כליקוי בטוהר-המידות הקשור באינטרסים חומריים ורדיפת-בצע.

 

אבל לא היא: שחיתות יכולה להתבטא גם בליקוי של טוהר-המידות מתוך כוונות זדוניות אשר אין בצידן טובות-הנאה חומריות: סיפוק יצר השררה, הנאה סאדיסטית מגרימת סבל לזולת, רצון לעשות מלאכה קלה, וכן הלאה.

 

הגם שיכולות להיות הגדרות שונות להסתאבות ולשחיתות, את ההבדל בין שתיהן אני הייתי מגדיר כך: הסתאבות היא תהליך בו פוחתות תכונותיו הטובות ורבות תכונותיו הרעות של אדם, כתוצאה מצבירת כוח – בדרך-כלל כוח שלטוני, כולל כוח שיפוטי – או כתוצאה מפגיעתן הרעה של שיני הזמן, ואילו שחיתות היא מצב בו יושרו ומוסריותו של אדם הם לקויים, והוא מוכן לפגוע בחלשים, בחפים-מפשע ובכל מי שמזדמן לו.

 

יכול אדם להסתאב, בלי שיהיה מושחת. כך, למשל, מי שיושב על כס השופט שנים רבות, בלי סיכוי להתקדם, עשוי לאבד את סבלנותו, את מזגו השיפוטי, את יכולתו האינטלקטואלית, וכו'. להיות שופט גרוע, אבל יחד עם זאת להישאר אדם ישר.

 

השחיתות, לעומת זאת, לא רק שאינה חייבת להיות מונעת על ידי אינטרסים חומריים, אלא שהיא יכולה גם ללבוש ממדים שונים, החל משחיתות קלה, וכלה בשחיתות חמורה.

 

כך, למשל, שופט אשר אינו מתייחס לטענותיו של בעל-דין כדי לעשות לעצמו חיים קלים, אין דינו כדין שופט אשר לוקח שוחד: זה שחיתות קלה, וזה שחיתותו חמורה.

 

כפי שאמרתי לעיל, למעלה משלושים שנה יש לי ביקורת על מערכת המשפט, אבל דבר אחד נזהרתי עד כה מלומר על המערכת הזאת: שיש בה שחיתות.

 

היום זה נגמר.

 

וכל השאר לפניכם: היו אתם השופטים.

 

 

שמחה ניר, עו"ד

 

לתוכן העניינים - תת-המדור על שחיתות במערכת המשפט

לפורום

חזור למעלה

כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


רמת השופט / על שחיתות במערכת המשפט