כתבו אלינו    מפת האתר    דף השער


 רמת השופט / האמנם כצעקתם?


 

מיוחד להאתר של קימקא:

סקר וג'טבל-נומינייטד (פרופלז'ן) אינק.

על

עמדת עורכי הדין בישראל

בשאלת

טוהר המידות ואיכות השופטים

במערכת המשפט

בישראל

בעקבות שמועות המופצות לאחרונה בעקבות "סקרים" אשר, כביכול, נערכו על ידי "סוקרים מקצועיים", אבל בפועל אין היודע מי עומד מאחוריהם, פנתה מערכת האתר של קימקא אל מבצעי-סקרים בינלאומיים, על מנת שאלה יערכו סקר שאינו תלוי באינטרסים מקומיים.

מצורפים כאן מימצאי הסקר שנערך ע"י חברת וג'טבל-נומינייטד (פרופלז'ן) אינק. על עמדת עורכי הדין בישראל בשאלת טוהר המידות במערכת המשפט בישראל.

הסקר נערך בחודש אוקטובר 2004, והשתתפו בו 3244 עורכי-דין מכל המחוזות של לשכת עורכי-הדין בישראל.

לוט: תוצאות הסקר

תרגום לעברית: האתר של קימקא

 

כתבו לנו

פורום

חזור למעלה

 

וג'טבל-נומינייטד (פרופלז'ן) אינק.

סקר על

עמדת עורכי הדין בישראל

בשאלת

טוהר המידות ואיכות השופטים

במערכת המשפט

בישראל

סקר זה נערך בחודש אוקטובר 2004, והשתתפו בו 3244 עורכי-דין מכל המחוזות של לשכת עורכי-הדין בישראל.

להבטחת מלוא האובייקטיביות הוקפד שעורכי הסקר לא  יהיו משפטנים, ולא יהיו מעורים בדרך כלשהי במתרחש במדינת ישראל.

עורכי הסקר הקפידו על כך שאחוז המשתתפים מכלל חברי הלשכה יהיה זהה בכל מחוזות הלשכה, על מנת להבטיח את אמינות המדגם ותקפותו.

המשתתפים לא נדרשו להזדהות.

 

להלן תמצית תוצאות הסקר:

סולם ההערכות אשר לפיו נתבקשו המשיבים לדרג את תשובותיהם היה כדלקמן:

א.      מוחלט (100%)

ב.      מצויין (95-99%)

ג.        מעולה (90-94%)

ד.      טוב מאוד (85-90%)

ה.      טוב (75-84%)

ו.        כמעט טוב (65-74%)

ז.       מספיק (55-64%)

ח.      מספיק בקושי (45-54%)

ט.      בלתי מספיק (44% ומטה).

 

ואלה השאלות שהוצגו בפני המשתתפים בסקר, והתפלגות התשובות שניתנו על ידי המשתתפים:

שאלה 1: לאיזה אמון ראוייה מערכת המשפט:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3224;

אמון מצויין – 20;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 2: מהי הערכתך ליושר האינטלקטואלי של השופט במערכת המשפט:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3222;

אמון מצויין – 22;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 3: מהי הערכתך להתמצאות בדין של השופט במערכת המשפט:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3216;

אמון מצויין – 28;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 4: מהי הערכתך להכרת התיקים של השופט במערכת המשפט:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3240;

אמון מצויין – 4;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 5: מהי הערכתך למזג השיפוטי של השופט במערכת המשפט:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3201;

אמון מצויין – 43;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 6: מהי הערכתך ליחסו של השופט במערכת המשפט אל עורכי-הדין, אל הצדדים המתדיינים ואל העדים:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3199;

אמון מצויין – 45;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 7: מהי הערכתך לעמידתו של השופט במערכת המשפט בלוח-הזמנים:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3232;

אמון מצויין – 12;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 8: מהי הערכתך ליכולתו של השופט במערכת המשפט לתת פסק-דין נכון וצודק:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3235;

אמון מצויין – 9;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 9: לאיזה אמון ראוייה מערכת המשפט:

התפלגות התשובות: אמון מוחלט –  3207;

אמון מצויין – 37;

לא היו הערכות נמוכות יותר.

שאלה 10: כמה שופטים, לדעתך, מסוגלים לקחת שוחד?

התפלגות התשובות: 3244 משיבים ענו – 0 (אפס), דבר המשקף אמון מוחלט של ציבור עורכי הדין בכל השופטים, עד האחרון שבהם.

 

הממוצע הכללי של התשובות הוא כדלקמן:

אמון מוחלט – 3222 הערכות בממוצע, שהן 99.321825% מכלל המשתתפים בסקר;

אמון מצויין – 22 הערכות בממוצע, שהן 0.678175% מכלל המשתתפים בסקר.

והמסקנה הסופית: לציבור עורכי-הדין ישנו אמון מוחלט במערכת המשפט בכללותה, ובכל שופט ושופט בנפרד.

 

( - ) א. ט. וג'טבל, נשיא              ( - ) ס. ב. נומינייטד, מנכ"ל

 

וג'טבל-נומינייטד (פרופלז'ן) אינק.

וושינגטון די. סי. ארה"ב

 

 

כתבו לנו

פורום

חזור למעלה

 

 

 

 

 

 

כתבו לנו

פורום

חזור למעלה

 

חזור למעלה

כתבו אלינו    מפת האתר    דף השער


רמת השופט / האמנם כצעקתם?