כתבו אלינו    מפת האתר    דף השער


 על אקדח-הלייזר – כל האמת


על אקדח-הלייזר: תוכן העניינים

על הרדארים המשטרתיים ועל אקדח-הלייזר: קיצור תולדות הזמן

על אקדח-הלייזר: כל האמת

על אקדח-הלייזר: שקר ושמו "פסיקה עניפה"

 

על אקדח-הלייזר –

עוד שבע שנים רעות?!

שבע שנים שחינו נגד הזרם.

שבע שנים נאבקנו באגדת-ההבל, בשקר הבלתי-נסבל, בדבר הפסיקה ה"עניפה" על אמינותו-כביכול של אקדח-הלייזר הוא הממל"ז המשטרתי.

שבע שנים מאז פס"ד רחמני האומלל, הקרוי גם זמיר 2, ועד שקיבלנו רשות ערעור לבית המשפט העליון, אשר פסק כי הקביעה לפיה ישנה, כביכול, "חזקה שבעובדה" כי הממל"ז הוא "אמין ומדויק" הינה "מסקנה נמהרת"...

והנה, באה הפרה והופכת את דלי החלב, כאשר הוא עדיין מלא רק בחציו.

החלטותיה של השופטת אסתר חיות – האחת כאן והשנייה כאן.

הבקשה לעיון-מחדש, למטה מכאן.

היו אתם השופטים.

כתבו לנו

פורום

חזור למעלה

 

 

רע"פ  4520/03

רע"פ  4864/03

 

בבית המשפט העליון בירושלים

 

 

רע"פ  4520/03

 

 

 

 

המבקש:

יעקב גת

                                          

 

נ  ג  ד

  

המשיבה:

מדינת ישראל

 

רע"פ  4864/03

 

המבקש:

יעקב הרבסט

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                                                         

המשיבה:

מדינת ישראל

                                          

בקשה לעיון מחדש לאחר התייחסות הצדדים

 

1.        זו בקשה לעיון-מחדש בהחלטות מיום 4.12.03, הדוחות את הבקשות לרשות ערעור של שני המבקשים.

2.        בזמנו ניתנה החלטה בכל אחד מהתיקים דנן לעכב את הדיון עד למתן פסה"ד בפרשת לוי ועטייה, והדעת נותנת כי מן הראוי היה ליתן לצדדים – ובמיוחד למבקשים – את יומם להתייחס לתחולתו במקרה דנן של אותו פס"ד.

           דבר זה לא נעשה, ומן הראוי לעשות כן.

3.        למעלה מן הדרוש יש לציין:

א.     האמור בסוף סע' 20 (הראשון) לפסה"ד, כפי שצוטטה חלקית בהחלטות ברע"פים אלה, לא הייתה אלא אמירת-אגב.

ב.     יתירה מזאת: האמירה הזאת לא אמרה שכל המדידות אכן היו מדוייקות, אלא רק  שאין להסיק מכך שהיו בהכרח הרשעות-חינם.

ג.     משל למה הדבר דומה: לשעון מקולקל, אשר עמד מלכת, והוא, כידוע, מראה פעמיים ביממה את השעה המדוייקת.

        ואכן, העובדה שהשעון היה מקולקל אינה  אומרת שהשעה שנרשמה לא הייתה מדוייקת (נניח שישנה חשיבות לשעה, כגון כאשר מדובר ב"זמן תאורה", לעניין תקנות התעבורה), אבל זה גם לא אומר שהשעה אכן הייתה מדוייקת.

        בוודאי שהאמירה "מקום שנאשמים הודו במהירות שיוחסה להם" אינה חלה בענייננו, שהרי הנאשמים לא הודו.

        מטרתה של אמירת-האגב הייתה, כנראה, למנוע הצפה של בקשות להארכת-מועד לערעורים, או בקשות למשפט חוזר, אבל העובדה שפסקי-הדין אשר ניתנו בעבר נעשו "חלוטים" אינה נוגעת למבקשים דנן.

ד.     ההגבלות שפורטו בפסק הדין תחולתן היא דווקא כאשר המכשיר תקין וגם הפעלתו תקינה, כיוון שאם אלה אינם תקינים, המדידה נפסלת גם בלי להיזקק להגבלות האלה.

ה.     מסע' 20 (השני) לפסה"ד עולה כי המועד הרלוואנטי הוא המועד בו התקיים הדיון, וכיוון שבאותו מועד עדיין לא התקיימה החזקה בדבר אמינותו של המכשיר, לא היה מוטל על המבקשים הנטל להפריך את החזקה הזאת.

4.        התוצאה של ההחלטות דנן תהיה שבתיהמ"ש יפעלו עפ"י ההחלטה הזאת ויתעלמו מההלכה אשר בפס"ד לוי ועטייה, ולמעשה ירוקנו אותה מתוכן, כשם שההחלטות דנן אינן מחילות את ההלכה, אלא דווקא עוקפות אותה.

5.        ואם נזקקנו לשבע שנים (!) כדי להפריך את אגדת-ההבלים על "הפסיקה העניפה" אשר נוצרה סביב "פרשת רחמני (ע"פ ת"א 747/96 רחמני נ' מדינת ישראל), כעת נזדקק לעוד שבע שנים כדי להתמודד עם מה שנפסק ברע"פים האלה.

6.      אשר על כן מבוקש לעיין-מחדש בהחלטות ברע"פים האלה, לאחר שתינתן לצדדים ההזדמנות להתייחס בהרחבה וככל שייראה להם דרוש, לפסה"ד בע"פ 4682/01, לוי ועטייה נ' מ"י.

7.        יצויין כי שני הצדדים בפרשת לוי ו-עטייה עתרו לדיון נוסף, בין השאר באשר לעניין הרשעות-העבר – המדינה מבקשת להרחיב, והנאשמים מבקשים להצר, ולא הייתה שום דחיפות במתן ההחלטות ברע"פים האלה, אשר הקנסות שנגזרו בהם כבר שולמו מזמן, ואין עונשי-פסילה.

 

שמחה ניר, עו"ד

 ב"כ  המבקשים

 

כתבו לנו

פורום

חזור למעלה

 

 

 

 

 

 

כתבו לנו

פורום

חזור למעלה

 

חזור למעלה

כתבו אלינו    מפת האתר    דף השער


על אקדח-הלייזר – כל האמת