כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


על הדין המשמעתי בלשכת עורכי הדין


 

לתוכן העניינים של תת-המדור: על הדין המשמעתי בלשכת עורכי-הדין

למדור עורכי דין

 

מדוע השופט אדמונד לוי

מסרב לפסול את עצמו?

או:

השיר לא תם ...

 

 

עסקני לשכת עורכי הדין מנסים להציג אותי כ"עבריין סידרתי".

 

מי שכאן "סידרתי" הם העסקנים עצמם, אשר השררה מעבירה אותם על דעתם, ואם הם נטפלים אל מישהו –  הם לא יניחו לו לעולם.

 

ביום 22.10.03 ייפתח בביהמ"ש העליון  עו"ד פרק בסידרה, אחרי הפרק הקודם.

 

הדיון קבוע לאותו יום, בשעה 1130, אם הדיון לא יידחה, לאור הערעור על החלטתו של השופט אדמונד לוי שלא לפסול את עצמו.

 

עו"ד עמוס ויצמן, נציג הלשכה, אשר בעבר ביקש לדחות דיון על מנת לאחד תיקים שיש להם מולי, ולשמוע אותם יחד, הפעם התנגד להמתין עם התיקים האלה, על מנת לשמוע אותם יחד עם אלה אשר ב"צנרת", והכל בנימוקי-סרק, אשר לא בהכרח מתיישבים עם נימוקים אשר היו בפיו בעבר.

 

השופט אדמונד לוי, זה אשר כתב את פסק-הדין בפרשה הקודמת, התבקש לפסול את עצמו, ולבקשה צורף העתק ה-J'Accuse…! שלי – ושניהם מדברים בעד עצמם.

 

האם הוא אכן פסל את עצמו? נחשו!

 

על ההחלטה הגשתי ערעור, ויחד אתה הגשתי גם בקשה לעיכוב הדיון.

 

בינתיים הדיון נדחה, עד להחלטה בערעור הזה, וההחלטה בערעור אכן ניתה.

 

על מה שפסק ברק בערעור הזה – כאן.

 

 

כתבו לנו

לפורום קימקא

 

 

על"ע 4743/02

על"ע 10484/02+10737/02

קבועים ליום 22.10.02

 

בבית המשפט העליון בירושלים

 

המבקש (המערער): שמחה ניר, עו"ד, משעול גיל -', כפר סבא 44281,

טל' 051-520000

 

         נ        ג        ד

 

המשיב: הועד המחוזי, לשכת עורכי הדין, ת"א

 

 

בקשה לפסילת שופט

 

 

כב' השופט א' א' לוי מתבקש לפסול את עצמו מלדון בתיקים אלה.

 

 

נימוקי הבקשה

 

1.     בהזמנה לדיון לא צויינו שמות השופטים, והדבר נתגלה למבקש רק כעת, מעיון באתר מערכת המשפט.

 

2.     לבקשה זו מצורף העתק מה"אני מאשים" של הח"מ בפרשת על"ע 3954/03, שמחה ניר, עו"ד, נ' הועד המחוזי, לשכת עורכי הדין, ת"א, המדבר בעד עצמו.

 

         כב' השופט א' א' לוי היה זה אשר כתב את פסק-הדין באותה הפרשה (חבריו הצטרפו אליו).

 

3.     מה"אני מאשים" האמור עולה  כי פסה"ד הנ"ל - אשר ניתן ממש לאחרונה - לא היה סתם "טעות" אשר ניתן להתווכח עליה, אלא התנכלות נקמנית מכוונת, אשר אינה מכוונת אל העבירה נשוא אותו הערעור, אלא אל הביקורת אשר הח"מ מותח על מערכת המשפט במקומות אחרים.

 

4.     במיוחד יש לציין את הפרקים האלה, אשר בה"אני מאשים" הזה:

 

-     על הדרך הפתלתלה של ביהמ"ש העליון אל המטרה אותה סימן מראש;

-     על העונש: האמנם רק "טעות"?

-     על הפליפ-פלופ: שחיתות או לא שחיתות?

 

5.     בנסיבות האמורות יש הרבה יותר מאשר סתם "חשש למשוא פנים" או ל"משחק מכור", והרבה יותר מאשר סתם "פגיעה במראית פני הצדק".

 

         והלא אמרינן צדק שאינו נראה אינו צדק כלל ועיקר, אבל במקרה הזה, כאמור, אי-הצדק הוא פוזיטיבי, וגם נראה בבירור.

 

6.     יצויין כי בפורומים המשפטיים השונים אשר באינטרנט - זו הבמה בה הציבור מביע את דעתו בזמן-אמת, בלי צנזורה מערכתית, ובלי "אילוצי מקום" הקיימים בכל עיתון - הדיעה הכללית הרווחת היא כאמור בסע' 3, לעיל, ולדיעה הזאת שותפים אפילו אלה אשא סבורים כי הח"מ אכן עבר את העבירה המיוחסת לו.

 

7.     ואם מצדיקיו של אדם מותחים עליו ביקורת כל-כך חמורה, סימן הוא שבאמת יש כאן משהו לא-תקין.

 

8.     אשר על כן מתבקש כב' השופט א' א' לוי לפסול את עצמו מלישב לדין בתיק זה.

 

 

        

שמחה ניר,    עו"ד

המבקש (המערער)

 

העתק: למשיב

 

 

 

לפורום קימקא

 

 

 

 

 

 

 

על"ע  4743/02 - ג'

על"ע  10484/02

על"ע  10737/02

 

בפני:  

כבוד השופט א' א' לוי

 

המבקש:

עו"ד שמחה ניר

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיב:

הועד המחוזי, לשכת עורכי הדין, תל-אביב

                                          

בקשה לפסילת שופט

בקשה מיום 17.10.2003

                                          

בשם המבקש:                        בעצמו

 

החלטה

 

           עיינתי בבקשה ובנספחיה ולא מצאתי מקום להיעתר לה. מקורן של הטענות בדבר "התנכלות נקמנית מכוונת" "חשש למשוא פנים" או "משחק מכור", הוא ככל הנראה בהרהורי ליבו של המבקש, אך רחוקים ממני כמרחק מזרח ממערב.

 

           הבקשה לפסילה נדחית.

 

           ניתנה היום, כ"ג בתשרי תשס"ד (19.10.2003).

 

                                                                                                   ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   02047430_O06.doc/שב

מרכז מידע, טל' 02-6750444 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

 

 

לפורום קימקא

 

 

 

ע"פ 9358/03

 

בבית המשפט העליון בירושלים

 

המערער: שמחה ניר, עו"ד, משעול גיל -', כפר סבא 44281,

טל' 051-520000

 

         נ        ג        ד

 

המשיב: הועד המחוזי, לשכת עורכי הדין, ת"א

 

הודעת ערעור

 

         על החלטת כב' השופט א' א' לוי, מיום 19.10.03, בתיקים מאוחדים על"ע 4743/02; 10484/02+10737/02, שלא לפסול את עצמו מלדון בתיקים אלה.

 

 

נימוקי הערעור

 

1.     הדמיון הכי פרוע לא יכול להעלות על הדעת ששופט יודה, בהחלטה לפסול את עצמו, כי אכן, בהחלטה קודמת פעלתי מתוך "התנכלות נקמנית ומכוונת", כי גם בתיק בו הוא מתבקש לפסול את עצמו אכן קיים חשש למשוא פנים, וכי "המשחק מכור".

 

2.     חזקה היא דאין אדם משים עצמו רשע, ואם אדם אומר: ישר והגון אנוכי, ישנן רק שתי אפשרויות: או שהוא באמת ישר והגון, או שהוא אינו ישר והגון.

 

         אם הוא באמת ישר והגון, אז הוא ישר והגון גם בלי הצהרתו, ואם הוא לא ישר והגון - השתבחותו העצמית אינה עושה אותו ישר והגון יותר מאשר היה.

 

         אמור מעתה: הצהרתו של אדם על הגינותו ויושרו אינה מעלה ואינה מורידה, ואין הוא יכול להרים את עצמו בשרוכי נעליו.

 

3.     כב' השופט לוי אמנם הכחיש את טענותיו של המערער, אבל לא היה מוכן להישבע על כך בנקיטת-חפץ, וה"ככל הנראה" אכן מלמדנו על כך.

 

         כמובן שגם אי אפשר להביא ראיות לצפונות-ליבו של שופט, ולפיכך נזקקין אנו לראיות נסיבתיות, ללוגיקה האנושית - ולמראית פני-הצדק.

 

4.     הדרך הפתלתלה של כב' השופט לוי אל המטרה אותה סימן מראש בפסק דינו שבעל"ע 3954/03; העונש, אשר אינו רק "טעות", והפליפ-פלופ הבלתי-מוסבר שעשה בתיק הנ"ל - אותו הוא לא טרח להסביר גם בהחלטתו נשוא ערעור זה - משאירים יותר מאשר חשש למשוא פנים ועיוות-דין.

 

5.     וכידוע, כדי לפסול שופט אין צורך להוכיח - וגם אין אפשרות להוכיח - שייגרם עיוות-דין, ודי להראות כי קיים חשש כזה.

 

6.     מעבר לאמור, הערה נוספת על דיעה קדומה:

 

         באחד מפסקי-הדין בעניין המערער מגדיר אותו ביה"ד המשמעתי המחוזי כ -

 

"אדם מבוגר, המאמין בצידקת דרכו, פועל בכל מימי נפשו לקידום המטרה לתועלת הציבור ולא לתועלתו האישית" (ההדגשות לא במקור).

 

         והנה, בפסק דינו בעל"ע 3954/03 הנ"ל קבע כב' השופט לוי גם מימצאים עובדתיים לרעת המערער: "לא הביקורת עמדה בראש מעייניו של המערער, אלא השתלחות והכפשה לשמן"...

 

         בכך כב' השופט לוי כבר גיבש לעצמו דיעה קדומה. יצויין כי את המימצא הזה הוא המציא "בהתנדבות", כי הדבר כלל לא נטען.

 

         ואם האמירה "לא הביקורת עמדה בראש מעייניו של המערער, אלא השתלחות והכפשה לשמן" אינה אלא "השתלחות והכפשה לשמה", כבר קשה לדעת מהי באמת "השתלחות והכפשה לשמה"!

 

7.     אשר על כן מבוקש להורות על פסילתו של כב' השופט א'א' לוי מלישב לדין בתיקים אלה.

 

8.     ואם יותר לו למערער להביע משאלה, משאלתו היא שהתיק המאוחד הזה, בגלל החשיבות הציבורית שלו,  יהא נידון בפני הרכב מורחב, וכב' הנשיא בראשו.

 

         לגמרי לא ברור אם זה יהיה טוב למערער, או רע לו, שכב' הנשיא יישב בראש ההרכב, אבל הגיע הזמן שנדע כולנו אם עקרונות חופש-הביטוי שהוא דוגל בהם (ר', למשל, בג"ץ גיורא סנש) חלים, לשיטתו, גם על עורכי-הדין, ואם החופש לבקר את הרשויות קיים, לשיטתו, גם כאשר הביקורת מופנית אל קודש-הקודשים שלו - בית המשפט.

 

 

שמחה ניר, עו"ד

     המערער

 

מצורפים:

ההחלטה נשוא ערעור זה,

בקשת הפסילה, על נספחה,

פסה"ד על"ע 3954/03

 

 

 

לפורום קימקא

 

 

 

 

ע"פ 9358/03

 

בבית המשפט העליון בירושלים

 

המבקש (המערער): שמחה ניר, עו"ד, משעול גיל -', כפר סבא 44281

טל' 051-520000

 

         נ        ג        ד

 

המשיב: הועד המחוזי, לשכת עורכי הדין, ת"א

 

בקשה לדחיית הדיון לצורך ערעור פסלות

 

1.     בהזמנה לדיון לא צויינו שמות השופטים, ומיד כשהדבר נתגלה למבקש, מעיון באתר מערכת המשפט, הוא הגיש את הבקשה לפסול את כב' השופט א' א' לוי מלישב לדין.

 

2.     במקביל לבקשה זו מגיש הח"מ הודעת ערעור על החלטת כב' השופט לוי, מהיום, 19.10.03.

 

3.     לאור מדיניותו של בית משפט נכבד זה, לפיה אין "פסילה בדיעבד", המשך הדיון יסכל את מטרת הערעור, וירוקן אותו מכל תוכן.

 

4.     אשר על כן מבוקש להורות כי המשך הדיון יעוכב עד להחלטה בערעור המוגש יחד עם בקשה זו.

 

 

        

שמחה ניר,    עו"ד

המבקש (המערער)

 

 

לפורום קימקא

 

 

 

 

 

בבית המשפט העליון

 

על"ע  4743/02

על"ע  10484/02

על"ע  10737/02

 

בפני:  

כבוד השופטת ד' דורנר

 

המערער:

עו"ד שמחה ניר

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיב:

הועד המחוזי, לשכת עורכי הדין

                                          

בקשה מיום 20.10.03 לדחיית דיון ללא הסכמה

                                          

בשם המערער:                       בעצמו

 

החלטה

 

 

           נדחה כמבוקש.

 

           ניתנה היום, כ"ה בתשרי תשס"ד (21.10.03).

 

 

                                                     ש ו פ ט ת

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   02047430_L08.doc

מרכז מידע, טל' 02-6750444 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

 

 

 

לפורום קימקא

 

 

 

 

 

 

לפורום קימקא

 

 

 

 

 

 

לפורום קימקא

 

 

 

 

חזור למעלה

כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


על הדין המשמעתי בלשכת עורכי הדין